Završetak terapije

Ova faza se pruža preko više tretmanskih sjednica. Pripremamo se na rastanak i zajedno podvlačimo resime malih i velikih uspjeha u terapiji. Ako bi postojale daljnje teme, za čiju obradu vrijeme još nije stiglo, imenovati ćemo ih, tako da dobiju svoje mjesto, bez da se počinju obrađivati.