Terapija

U psihoterapiji usredotočenoj na osobu, terapeut pruža klijentu istinitost, bezuvjetno prihvaćanje i empatiju, kroz što se stavlja fundament zu samopoštovanje, prihvaćanje samoga sebe i empatije prema samome sebi (kod klijenta). Kroz to, što klijent može bolje istinski prihvatiti samoga sebe onakvog kakav je, stvara se važan preduvjet za daljnji razvoj. Kod klijenata dolazi u toku terapije do boljeg tj. „oštrijeg“ opažanja vlasitih osjećaja i misli, tako da postajemo sami sebi bližima i budemo „pri samome sebi“. To doprinosi stabilnosti i priređuje put ka osobnoj promjeni.