Težišta

Moja ponuda obuhvaća psihoterapiju u sljedećim temama:

 • životne krize
 • opći konflikti /bračne krize
 • depresija
 • strah
 • opsesivno – kompulsivni poremećaj (prisilne misli i radnje)
 • psihosomatska oboljenja
 • reakcije na teški stres
 • poremećaji prilagodbe
 • poremećaji ličnosti
 • doživljavanje nasilja i zlouporabe
 • u svrhu samospoznaje

Cijena razgovora iznosi 95€ po tretmanu od 50min.