Što je psihoterapija?

Psihoterapija je samostalna grana u zdravstvenom sektoru i metoda liječenja psihičkih, psihosocijalnih i psihosomatskih bolesti te poremćaja ponašanja. Svrha psihoterapije je:

  • ublaženje ili iscjeljenje psihičkih bolesti
  • pomoć u životnim krizama
  • promjena poremećaja ponašanja
  • potpomaganje razvoja ličnosti i općega zdravlja

Konkretni cilj psihoterapije nije unapred definiran, nego se iskristalizira u razgovorima na početku tretmana. Kojim tokom psihoterapija teče, ovisi o ličnosti klijenta i psihoterapeuta. Psihoterapeut prati klijenta u njegovom razvoju, promjenama, te pri traženju adekvatnih riješenja problema. Kao glavna metoda služi razgovor i razmjena mišljenja između psihoterapeuta i klijenta.

(Izvor: Ministarstvo zdravlja, Austrija)